سی امین جشنواره فیلم فجر؛ روز داوری

سی امین جشنواره فیلم فجر : روز داوری

از مجموع ۵۸فیلم ایرانی به نمایش درآمده در سالن اصلی همایش های میلاد (کاخ جشنواره ) و در بخش های مختلف (مسابقه سینمای ایران، مسابقه ی فیلم های اول و دوم ، فیلم های خارج از مسابقه و فیلم های ایرانی مسابقه فیلم ه...

ادامه مطلب

گزارش دهمین روز سی امین جشنواره فیلم فجر

سی امین جشنواره فیلم فجر/ دهمین روز / یک شنبه / ۲۲بهمن ماه ۱۳۹۰ / سالن همایش های میلاد

{برای یادآوری و به ترتیب این فیلم ها دیده شود خوب است :
۱-یکی می خواد باهات حرف ب...

ادامه مطلب
Bikhod_Va_Bijahat

گزارش نهمین روز سی امین جشنواره فیلم فجر

سی امین جشنواره فیلم فجر/ نهمین روز / جمعه / ۲۱بهمن ماه  ۱۳۹۰/ سالن همایش های میلاد

{برای یادآوری و تا وقت است !به ترتیب این فیلم ها دیده شود خوب است :
یکی می خوا...

ادامه مطلب

گزارش هشتمین روز سی امین جشنواره فیلم فجر

سی امین جشنواره فیلم فجر/ هشتمین روز / پنجشنبه / ۲۰بهمن ماه ۱۳۹۰ / سالن همایش های میلاد

برای یادآوری و تا وقت است !به ترتیب این فیلم ها دیده شود خوب است :
یکی...

ادامه مطلب
is (3)

گزارش هفتمین روز سی امین جشنواره فیلم فجر

سی امین جشنواره فیلم فجر/ هفتمین روز / چهارشنبه / ۱۹بهمن ماه  ۱۳۹۰/ سالن همایش های میلاد

امروز و در بخش های مختلف جشنواره این فیلم ها به نمایش درآمد :
برف روی...

ادامه مطلب

گزارش ششمین روز سی امین جشنواره فیلم فجر

سی امین جشنواره فیلم فجر/ ششمین روز  / سه شنبه / ۱۸بهمن ماه / سالن همایش های میلاد

امروز در جشنواره و در بخش های مختلف جشنواره این فیلم ها به نمایش درآمد :

ادامه مطلب

گزارش پنجمین روز سی امین جشنواره فیلم فجر

سی امین جشنواره فیلم فجر/ پنجمین روز  / دوشنبه / ۱۷بهمن ماه ۱۳۹۰/ سالن همایش های میلاد

امروز در جشنواره و در بخش های مختلف جشنواره این فیلم ها به نمایش درآمد :...

ادامه مطلب
پذیرایی ساده

گزارش چهارمین روز سی امین جشنواره فیلم فجر

سی امین جشنواره فیلم فجر/ چهارمین روز/ یکشنبه/ ۱۶بهمن ماه ۱۳۹۰/سالن همایش های میلاد

امروز در جشنواره و در بخش های مختلف این فیلم ها به نمایش درآمد :
پذیرایی سا...

ادامه مطلب
بی خداحافظی

گزارش سومین روز سی امین جشنواره فیلم فجر

سی امین جشنواره فیلم فجر/ سومین روز  / شنبه / ۱۵بهمن ماه  ۱۳۹۰/ سالن همایش های میلاد

امروز در جشنواره و در بخش های مختلف جشنواره این فیلم ها به نمایش درآمد :...

ادامه مطلب

گزارش دومین روز سی امین جشنواره فیلم فجر

سی امین جشنواره فیلم فجر /دومین روز / جمعه / ۱۴بهمن ماه ۱۳۹۰ / سالن همایش های میلاد

جدول نمایش فیلم ها مرتب است و جشنواره طبق برنامه جلو می رود ...

ادامه مطلب